fundreams.org Kullanım Şartları

fundreams.org Kullanım Şartları; web sitesi ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup işbu Kullanım Şartları dikkatle okunmalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse fundreams.org’u kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

fundreams.org web sitesindeki tüm bilgiler ve dokümanlar Semih Yalman’ın mülkiyetindedir. Bu web sitesinin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı Semih Yalman’a aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu web sitesindeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kiralanamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Kullanıcı ve ziyaretçiler, web sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için almakta serbesttir. fundreams.org’un isim hakkı ve logosu münhasıran Semih Yalman’a ait olup hiçbir surette Semih Yalman’ın yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Web sitesinde yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı fundreams.org ve Semih Yalman hiç bir şekilde sorumlu değildir.

fundreams.org ve Semih Yalman, sitenin kullanıcılarına ve ziyaretçilerine kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

fundreams.org ve Semih Yalman, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu web sitesini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. fundreams.org ve Semih Yalman bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya ve ziyaretçiye aittir.

Kullanıcılar, web sitesinin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından bu web sitesine gönderilen tüm bilgiler, web sitesine yazılan tüm yazılar, diğer kullanıcılara gönderilen tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanılarak web sitesine eklenilen tüm bilgiler, ibareler, cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Bu web sitesine gönderilen bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle fundreams.org ve Semih Yalman hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya ait olacaktır.

fundreams.org web sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. fundreams.org ve Semih Yalman, bu sitelerde yayımlanan içerikten veya gizlilik koşullarından ve bu sitelerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

fundreams.org link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve fundreams.org'un yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcı ve ziyaretçiye aittir.

fundreams.org'un ve Semih Yalman’ın kullanıcılarına ve ziyaretçilerine karşı iş bulmak, proje gerçekleştirmek v.b. gibi yükümlükleri yoktur. Kullanıcıların kendi aralarındaki her türlü iletişim ve aktiviteden kullanıcıların kendileri sorumludur.

fundreams.org web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı fundreams.org web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca fundreams.org’un gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle gizlilik politikasına tabidir. Bu web sitesi, halka açık bir web sitesidir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu web sitesine gönderdikleri içerikler ile ilgili hiçbir gizlilik hükmü beklentisi içinde olamaz.

Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Kullanıcı ve/veya ziyaretçi, işbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.